วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

วันหยุดสงกรานต์ 2562

วันหยุดสงกรานต์ 2562 นี้
สถานีตำรวจภูธรบัวลาย หวังให้ทุกท่าน
มีความสุข เดินทางปลอดภัย
ใช้ความระมัดระวังบนท้องถนน
อากาศร้อน..ใจไม่ร้อนตามสภาพอากาศนะครับ