วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

               Police i lert u เป็น Mobile Application สำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทย สามารถกดขอความช่วยเหลือจากตำรวจได้โดยการส่งข้อมูลส่วนตัว ภาพถ่าย เวลาเกิดเหตุ และตำแหน่งที่เกิดเหตุ ไปยัง War Room ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยรับเรื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และจะประสานงานส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือ และให้บริการได้ทันที

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

วันหยุดสงกรานต์ 2562

วันหยุดสงกรานต์ 2562 นี้
สถานีตำรวจภูธรบัวลาย หวังให้ทุกท่าน
มีความสุข เดินทางปลอดภัย
ใช้ความระมัดระวังบนท้องถนน
อากาศร้อน..ใจไม่ร้อนตามสภาพอากาศนะครับ