วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

HOME GUARD

สถานีตำรวจภูธรบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

 
จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง (HOME GUARD)
 

www.homeguard.in.th

 
เพื่อรับแจ้งข่าวจากประชาชนและแจ้งเตือน
 
หรือแชร์ข่าวสารจากกลุ่มย่อยไปกลุ่มใหญ่